MAUGER

Bio

Dat shiny ding op de top van de berg, waar we zo hard naar kijken? We staren er ons rot naar. Wat zit daar, waardoor we allerlei gekke dingen doen – zoals onszelf voorbijlopen, ons opsluiten in krappe kantoorruimtes, te dure wagens kopen, of bang hebben voor een ander. Dat ongrijpbare ding, die ons te veel doet piekeren. Dat ons doet schemeren tussen angst en verlangen.

Voor veel te lange tijd schreef Mauger gewoon wat nummers, om ze dan enkel op te nemen op oude cassettes en ze weer weg te bergen. Een reisje naar Costa Rica, een muziekstudio met zicht op de jungle en enkele lucky shots later, was er opeens een band gevormd. Het viertal met Jan, Jakob (beide ex-Absynthe Minded) en Matthias (ex-Sioen), bracht in 2019 hun eerste langspeler uit, Sunday Competition, dat meteen enthousiast onthaald werd door radiozenders en talloze speellijstjes.

Ondertussen is hun tweede album (Shiny) bijna klaar en zal verschijnen in het najaar van 2022.

De pers over Sunday Competition:

“Een evenwichtige debuutplaat [...], doorspekt met dromerige melodieën” - Humo
“La voix de Mauger n’est de fait pas sans rappeler celle d’Everett d’Eels...” - Le Soir
“... als een ritje naar de ondergaande zon...” - De Standaard

Mauger Mortier: main vocals & guitar
Jan Duthoy: guitar & keys
Matthias Debusschere: bass
Jakob Nachtergaele: drums

What is that shiny thing at the top of the mountain, that we’re all constantly gazing at? We’re so focused on grabbing it. What is hiding over there, that makes us do all sort of silly stuff – like passing ourselves by, locking ourselves in tiny office spaces, buying way too expensive cars, or being afraid of each other. An elusive shine, that makes us worry too much. One that throws us back and forth between fear and desire.

For way too long, Mauger wrote songs just for himself, recorded them on old cassettes, and kept them safe in a box. A trip to Costa Rica, a music studio with jungleview and some lucky shots later, and suddenly a band was shaped. The quartet with Jan, Jakob (both ex-Absynthe Minded) and Matthias (ex-Sioen), released their first full album, Sunday Competition, that immediately received many enthousiast reactions by both radio and playlists.

In the meanwhile, their second album (called Shiny) is almost ready and will appear at the end of this year.

Mauger Mortier: main vocals & guitar
Jan Duthoy: guitar & keys
Matthias Debusschere: bass
Jakob Nachtergaele: drums

Get more info
Photos