COMPACT DISK DUMMIES

Bio

Een futuristische koortsdroom, dat is Neon Fever Dream, het nieuwe album van Compact Disk Dummies. Op hun tweede langspeler dromen de West-Vlaamse MIA-winnaars Lennert en Janus Coorevits van hologrammen, drones, drugs, hitte en eenzaamheid. Om dan wakker te worden, het gordijn open te trekken en te beseffen dat fictie niet bestaat. Neon Fever Dream is de coming of age van de Dummies en zet de verwarring van onze tijd om in een donkere, dreigende, maar o zo dansbare popplaat.

In 2017 flitst de titel door zijn hoofd: Neon Fever Dream. Dat wordt ’m. Lennert Coorevits neemt snel pen en papier en tekent een klein, raamloos, neonverlicht hotel dat wegzakt in drijfzand. De tekening verbeeldt de vervreemding die een koortsdroom opwekt. De sfeer van het desolate hotel en het neonlicht voeren hem in gedachten naar de jaren zestig, en herinneren Lennert aan sciencefictionromans. Hij kruipt door de konijnenpijp, glijdt naar beneden en belandt in de futuristische wereld van auteurs als J.G. Ballard (’The Drought’), Herbert Frank (’Dune’) en Philip K. Dick (’Do Androids Dream of Electric Sheep?’). ’Om dan te beseffen’, zegt Lennert, ’dat het schijnbaar absurde toekomstbeeld waar zij in de jaren zestig over schreven, nu werkelijkheid is geworden.’

Drie jaar na die éne flits en tekening is er nu Neon Fever Dream, is het hotel een dorp, en is de koortsdroom uitgegroeid tot een langspeler, over opgroeien in de nieuwe, technologische wereld, over liefde, over seks, over de roes en al wat waarheid is geworden. Het nieuwe album begint heel jazzy, heel seventies, met saxofoons die de droom oproepen, waarna de fictie vervelt tot non-fictie en de Dummies je de werkelijkheid in trekken, in hun gekende universum van synths, drums, en snaren.

Janus: ’Muzikaal is alles begonnen met Columbo, de Amerikaanse detectiveserie uit de jaren zeventig. Lennert zette me op dat spoor. De intro van Columbo riep vragen bij me op: wat maakt die muziek nu zo sferisch, zo dromerig? Uit die vraag is de jazzy intro van onze plaat ontstaan, en kleedden we de rest van de nummers in, op onze eigen manier.’
Lennert: ’Vooral dat laatste telt: de eigen manier. Ook in de muziek leidt de complexiteit van onze wereld, de Unheimlichkeit, vaak tot onverschilligheid. Het is zo makkelijk om een genre of een muzikant klakkeloos na te bootsen. Het is net aan de jongeren om een eigen wereld te scheppen, met eigen ideeën, een eigen sound. Deze plaat is beïnvloed door scienfictionromans, ook door de filmmuziek van François de Roubaix en Piero Umiliani, maar Neon Fever Dream is vooral onze eigen twist, het is onze eigen interpretatie van de wereld om ons heen.’

Toen Compact Disk Dummies in 2012 Humo’s Rock Rally wonnen, repeteerden ze in de prefab- garage van vader en moeder Coorevits, in Desselgem. Tussen broodkruimels en bierviltjes schreven de broers aan een eigen verhaal. Acht jaar later is die garage uitgebouwd tot een professionele studio, tot de nok gevuld met gitaren en synths. De nieuwe plaat kwam deels tot stand in een onverwarmde hoeve in Brakel, daar schreven de broers nieuwe nummers, dronken wijn en verjoegen de ram die Janus aanviel, maar het is vooral in Desselgem, daar waar alles ooit begon, dat de Dummies hun nieuwe songs tot een koortsdroom smeedden.

Compact Disk Dummies komen op deze plaat technisch tot wasdom. Je voelt de kilometers die de kerels de voorbije jaren maalden: van huisband van De Ideale Wereld, tot het producen van een hiphopalbum (Uberdope - ’Graag Gedaan’), het schrijven van een soundtrack (VTM-serie ’De Kraak’) en een aantal maanden geleden lanceerden de Dummies nog een EP, ’Satellites’, waarvan singles ’Cry for me’ en het gelijknamige titelnummer wekenlang te horen waren op de radio. De EP gaf de broers de vrijheid terug waar ze naar verlangden, en mondt nu uit in Neon Fever Dream: 10 songs, waaronder één geremixte song van de EP, ’Easy Life.’

Lennert: ’We hebben mekaars kop meer gezien dan die van ons lief. Maar die veelheid aan projecten hield ons scherp en bracht ook veel bij. Bij De Ideale Wereld noopt de tijdsdruk van een televisieproductie tot snel en efficiënt werken. En het schrijven van een soundtrack verplicht je om de bestaande muziekstructuren los te laten, om meer op sound te werken en zonder tekst een verhaal te vertellen. Janus zette ook een forse stap voorwaarts als producer. Dat voel je aan alles.’

Voor het artwork van Neon Fever Dream bouwden Compact Disk Dummies met fotograaf Athos Burez een miniatuurdorp met zinkende huizen. Andres Algaba verzorgde de mixage van het nieuwe album en Luuk Cox (Shameboy) sprong mee aan boord als coproducent. Neem daar nog een schare vrouwelijke backingvocals bij, jazzcats Mattias De Craene (saxofoon) en Elias Devoldere (drums) in openingsnummer ’On Repeat’, en de temperatuur loopt op, tot je ijlt van de koorts en ’s nachts wakker schrikt van de drones, de hitte en de hologram: ’But we will never fall apart. There’s a life.’

Un délire enfiévré futuriste, voilà ce qu’est Neon Fever Dream, le nouvel album des Compact Disk Dummies. Sur leur deuxième album complet, les Ouest-flandriens Lennert et Janus Coorevits, lauréats des MIA, partagent avec nous leurs rêveries teintées d'hologrammes, de drones, de drogues, de chaleur et de solitude. Pour mieux se réveiller, tirer le rideau et se rendre compte que la fiction n’existe pas. Neon Fever Dream est un rite de passage pour les Dummies, et transpose la confusion de notre époque dans un disque pop à la fois sombre, menaçant et entraînant.

En 2017, un titre lui traverse l’esprit : Neon Fever Dream. Cela suffira. Lennert Coorevits attrape vite un papier et un crayon et dessine un petit hôtel sans fenêtre, éclairé au néon, qui s'enfonce dans des sables mouvants. Le dessin représente l'aliénation engendrée par un rêve fiévreux. Dans l’esprit de Lennert, l'atmosphère de l'hôtel désolé et l’éclairage au néon évoquent les sixties et lui rappellent les romans de science-fiction. Il rampe dans le terrier, glissant toujours plus bas, et atterrit dans l'univers futuriste d’auteurs comme J.G. Ballard (’Sécheresse’), Herbert Frank (’Dune’) et Philip K. Dick (’Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?’). ’Réalisant ainsi’, explique Lennert, ’que l'image apparemment absurde de l'avenir dépeinte dans les années soixante est maintenant devenue réalité.’

Trois ans ont passé depuis ce flash et ce dessin et le monde découvre Neon Fever Dream. L’hôtel est devenu un village et le délire fiévreux un album, qui parle de comment grandir dans ce nouveau monde de technologie, qui parle d'amour, de sexe, d'ivresse et de tout ce qui est devenu réalité. Le nouvel album commence sur une note très jazzy, très seventies, avec des saxophones aux sonorités oniriques, après quoi la fiction s’écaille pour laisser place à la non-fiction et les Dummies vous plongent dans la réalité, dans leur univers typique peuplé de synthés, de batterie et de cordes.

Lorsque les Compact Disk Dummies ont remporté le Humo's Rock Rally en 2012, ils répétaient dans le garage en préfabriqué de la famille Coorevits, à Desselgem. C’est là, parmi les miettes de pain et les dessous de verre, que les deux frères ont écrit une histoire qui leur propre. Huit ans plus tard, ce garage est devenu un studio professionnel, débordant de guitares et de synthés. Le nouvel album a été en partie créé dans une ferme sans chauffage à Brakel, où les frères s’étaient retrouvés pour écrire de nouvelles chansons, boire du vin et chasser un bélier qui s’en était pris à Janus, mais c'est principalement à Desselgem, là où tout a commencé, que les Dummies ont donné à leurs nouveaux titres cette qualité onirique et fiévreuse bien spéciale.

Les Compact Disk Dummies ont atteint une maturité technique sur cet album. On sent les kilomètres que les gars ont parcourus ces dernières années : de groupe maison pour De Ideale Wereld à la production d'un album hip-hop (Uberdope - 'Graag Gedaan'), en passant par l’écriture d’une bande originale (pour la série VTM 'De Kraak'). Sans oublier il y a quelques mois la sortie d'un EP, 'Satellites', dont le single 'Cry for me' et le titre éponyme sont passés pendant plusieurs semaines à la radio. Cet EP a redonné aux deux frères la liberté à laquelle ils aspiraient, et qui a finalement donné Neon Fever Dream : 10 titres, dont un remix extrait de l'EP, ‘Easy Life’.

Pour l’artwork de Neon Fever Dream, les Compact Disk Dummies ont construit avec l’aide du photographe Athos Burez un village miniature dont les maisons s’enfoncent dans le sol. Le mixage du nouvel album a été confié à Andres Algaba et Luuk Cox (Shameboy) s’est lui aussi lancé dans le projet, en tant que coproducteur. S’ajoutent encore à cela la participation de plusieurs chœurs féminins, des jazz cats Mattias De Craene (saxophone) et Elias Devoldere (batterie) sur le titre d'ouverture ’On Repeat’, et on comprend que la température monte vie, jusqu'à ce que vous déliriez et que vous vous réveilliez, fiévreux, au cœur de la nuit, tremblant à la pensée des drones, de la chaleur et des hologrammes qui peuplent le monde : ’But we will never fall apart. There’s a life.’

Get more info
Photos