AMATORSKI

Bio

Amatorski is terug! Met een nieuw album (release januari 2024).

Het nieuwe album pleit tekstueel en door middel van geluid voor een herziening van ons begrip over de complexe relaties tussen mens en natuur, en de noodzaak voor een duurzame benadering van onze planeet. De verschillende songs omvatten een zoektocht waar plaats is voor kritiek, ambiguïteit en het mystieke, en waarbij het antropocentrische denken uitgedaagd en in vraag gesteld wordt.

Tekstueel besteedt het album op een organische manier aandacht aan natuurlijke fenomenen zoals zwaartekracht, echo’s, onze visie op de planeet, onze manier van samenleven en onze omgang met tijd.

Amatorski is back! With a new album (release January 2024).

The new album argues textually and through sound for a revision of our understanding about the complex relationships between humans and nature, and the need for a sustainable approach to our planet. The various songs encompass a quest where there is room for critique, ambiguity and the mystical, challenging and questioning anthropocentric thinking.

Lyrically, the album organically pays attention to natural phenomena such as gravity, echoes, our vision of the planet, our way of living together and our dealings with time.

Get more info
Photos